Adatvédelmi nyilatkozat

Az IBF Master Center Kft. kiemelt figyelmet fordít a honlapját látogatók személyes adatainak védelmére.

Ha Ön személyes adatokat ad meg nekünk e-mailben, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a IBF Master Center Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

E-mail címének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy cégünk hírleveleket, az aktuális képzéseinkről tájékoztatást küldjön Önnek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel fennáll.

Cégünk az Ön kérésére tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, módosítását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.